Radovi na izgradnji sistema za navodnjavanje iz Abu Dabi fonda teku po planu

Radovi na završetku izgradnje regionalnog sistema za navodnjavanje u Kikindi koji se realizuju zahvaljujući sredstvima kredita „Abu Dabi fonda“ teku po planu. Česta kiša je u prethodnom periodu na kratko zaustavljala radove ali se u Vodoprivrednom preduzeću „Gornji Banat“ kome je posao poveren nadaju da će do kraja godine sve biti privedeno nameni.