Radovi na delu magistralnog puta kroz Bašaid

Na inicijativu grada, počela je sanacija magistralnog puta u Bašaidu. Trenutno se asfaltira deonica u centru sela, nedaleko od mesne zajednice, pa se apeluje na vozače da obrate pažnju zbog tekućih radova na ovoj, veoma frekventnoj saobraćajnici.

Izvođač je subotički “Vojput”. Radovi obuhvataju sanaciju i revitalizaciju kolovozne konstrukcije odnosno krpljenje udarnih rupa, sanaciju kolotraga i presvlačenje asfaltom određenih deonica koje su bile u lošem stanju- za šta će biti utrošeno ukupno oko 400 tona asfaltne mase. Ovaj magistralni put je u nadležnosti JP “Putevi Srbije”, a radovi koji se izvode u naseljenom mestu, deo su redovnog održavanja puteva. Posle završetka sanacije kolovoza u mesnoj zajednici Bašaid, radiće se put prema Melencima.

Inače, pre dve godine potpuno je završena rekonstrukcija 22 kilometra puta između Kikinde i Bašaida, koji je i glavna veza ovog dela Banata sa Beogradom.