Radionicama i edukacijom obeležen Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Volonteri OTJ Crvenog krsta radionicama i edukacijom, organizovanim na otvorenim bazenima SC „Jezero“ obeležili „Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima“.

Obeležavanje  30. jula, je prilika da se ukaže na na milione onih koji su u ovom trenutku žrtve seksualne ekspolatacije, prinudnog rada i najgorih oblika dečijeg rada. Ovaj dan je ustanovljen novembra 2013. godine u okviru rezolucije „Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima“, usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Volonteri OTJ Crvenog krsta, kako je objasnila dugogodišnja članica OTJ Dajana Zarić, baš ovom globalnom problemu pristupaju vrlo pažljivo i kroz ličnu edukaciju uče kako da što pravilnije deci i mladima objasne sve rizike koji bi mogli da od njih naprave žrtvu:

-Ove godine to smo organizovali ovde na SC “Jezero”. Radimo sa najmlađima, putem radionice i edukativnog materijala. Nas desetak volontera se okupilo, mi smo  prošli razne edukacije, kako po drugim gradovima sa drugim volonterima. Za sada je u Kikindi, u prvih 6 meseci  obuku  prošlo oko 500 mladih ljudi, uključujući i migrantsku populaciju.  

Trgovina ljudima je  ozbiljan društveni problem i predstavlja  teško krivično delo  jer  ugrožava osnovna ljudska prava – pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja. Milioni žena i dece, ali i muškaraca, su primorani na pružanje seksualnih usluga, rad u kućama, rad na plantažama, prosjačenje i eksploatisani na druge načine. Dan se obeležava sa ciljem da se skrene pažnja svetske javnosti na hiljade osoba koje su nasilno otete od svojih porodica i postale žrtve.