Pšenica u fazi klijanja i nicanja

Na najvećem broju parcela završena je setva pšenice. Pod hlebnim zrnom ove godine je više oranica. Osim zbog plodoreda žito je zamenilo uljanu repicu od koje su poljoprvrednici ove godine odustali.

-Optimalni rok za setvu pšenice je ispoštovan. On je trajao od 10. do kraja oktobra, a uslovi za setvu bili su solidini. Ovu jesen obeležile su temperature iznad proseka za ovo dobe godine, tako da su rani usevi već nikli, dok je većina pšenice u fazama klijanja i nicanja – szanajemo od Robert Nemeš, agronoma.

I poslednje padavine iako nisu bile obimne, doprinele su da se poveća vlaga u zemljištu. Proizvodnja ozimih strnina već u samom startu ove godine puno je bolja od prošle. Lane je žito niklo tek u februaru jer je setvu pratila ekstremna suša.Žito će se prostirati na oko 13,5 hiljada hektara, dok je pod ječmom oko 2,5 hiljade hektara