Pšenica neujednačeno nikla

Iako su pšenica, ječam i uljana repica posejani u optimalnom roku nedostatak padavina doveo je do toga da tek sada niču. Nicanje je vidljivo na malom broju parcela.

 

 

 

 

 

 

-Nicanje je neujednačeno, a parcele na kojima je počelo imaju bolju šansu da do kraja vegetacije donesu pristojan prinos. Od 15. avgusta do nedavno imali smo sušu. Palo je vrlo malo kiše tako da je u velikoj meri odložena vegetacija svih biljaka, pa i korova -istakao je Robert Nemeš, regionalni zastupnik Instituta za ratartsvo i povrtarstvo.

Na jednoj parceli primetno je više faza razvoja hlebnog zrna. Deo je u fazi jednog ili dva lista, na delu njiva je tek počelo nicanje, ali ima i delova gde se seme osušilo.

Pšenica treba da ulazi u fazu bokorenja. Tako da postoji kašnjenje od dve do tri nedelje u razvoju. Svo seme je posejano u optimalnom roku, ali zbog suše nije bilo nikakvog kretanja.Dalji razvoj zavisiće od toga kakvi će nam biti zima i proleće – rekao je Nemeš.

Uljana repica prošle godine zasnovana je na većem broju parcela. Pljoprivrednici ove godine nisu nastavili taj trend jer je zahtevna za uzgoj.

-Što se uljane repice tiče ovo nije njena godina. Niko nije mogao da pretpostavi da će biti dugotrajna sušu. Kod ove kulture otpornost na niske temperature stvara se kroz vegetaciju, tako da bi sada iznikla biljka bile u problemu zbog niskih temepratura – dodaje Robert Nemeš.

Nedavno je, posle tromesečne suše, palo oko dvadestak litara kiše tako da samo prvi sloj zemljišta od 10 do 15 centimtera ima vlage.

Kako su ozime kulture još uvek u fazi nicanja ne može se sa većom precinzošću reći koliko je hektara pod određenim strninama. Pretpostavlja se da se nije odstupilo od višegodišnjeg proseka tako da je pod pšenicom oko 10.000 hektara, 1.500 je pod ječmoma, a oko 1.000 je pod uljanom repicom što je znatno manje nego prošle godine.