Prvog dana licitacije zemlja izdata po početnoj ceni

Danas je održan prvi dan licitacije državne zemlje za katastarske opštine Rusko Selo, Mokrin, Novi Kozarci i Sajan. Na licitaciji za izdavanje državne zemlje u zakup pravo učešća imaju fizička i pravna lica sa prebivalištem na teritoriji u kojoj se licitacija odvija. U Ruskom Selu na rapolaganju je 104 hektara oranica i prisutni kojih je bilo malo nisu se nadmetali između sebe.

 

 

 

 

 

 

Iako u Mokrinu ima 2.500 hektara zemlje u vlasništvu države 1.500 je opredeljeno za “Pašnjake velike droplje” pa se izdavalo hiljadu hektara.U Novim Kozracima ima 357 hektara za izdavanje, a poljoprivrednici su bili tolerentna na nadmetanju.

Petar Žigić, predsednik komisije za izdavanje državne zemlje u zakup zadovoljan je kako je protekao prvi dan licitacije.

-Sve je proteklo u korektnoj atmosferi, kao i prošle godine bilo je dosta zainteresovanih za licitaciju- rekao Žigić.

Najmanja zainteresovanost bila je za katastarsku opštinu Sajan u kojoj ima 1.400 hektara. Samo jedan poljoprivrednik učestvovao je na licitaciji.