Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u 2018. godini

U 2017. godini usvojen je novi Zakon o transfuzijskoj medicini čija je primena sukcesivno počela od 1. januara ove godine kako bi se u potpunosti primenjivao 1.januara 2019. godine.Izmene Zakona odnose se na dosadašnji rad Službe za transfuziju Kikinda. Naime, ova služba postaće bolnička banka krvi i baviće se kliničkom transfuzijom, te više neće prikupljati jedinice krvi. Novim Zakonom predviđeno je da organizacije Crvenog krsta na teritoriji Vojvodine sarađuju sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

Dobrovoljni davaoci krv će moći da daju putem organizovanih akcija koje su definisane planom sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, u Crvenom krstu Kikinda, Nemanjina broj 4. Tako će ova humana organizacija u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Novi Sad organizovati dobrovoljno davanje krvi u utorak, 9. januara, od 9 do 12 sati u svojim prostorijama.