“ProMedia” iz Kikinde jedina na Balkanu proizvodi mikrobiološke podloge

Pre dve godine firma “ProMedia” započela je proizvodni program gotovih hranljivih medijuma odnosno mikrobioloških podloga. Imajući u vidu najnovije međunarodne standarde i potrebe laboratorija za analitičkim i dijagnostičkim mikrobiološkim analizama, ova firma razvila je rešenja u vidu proizvoda visokog kvaliteta.

-Na ideju za ovu proizvodnju došao sam još 2006. godine međutim tadašnje Ministarstvo zdravlja i Zakon o proizvodnji medicinskih sredstava smatrao je da ovakve proizvode može da proizvodi samo država tako da je taj posao nekada radio Torlak. Ipak, u međuvremenu pojavio se veliki broj uvoznika koji su nudili tržištu proizvode raznog kvaliteta. Tada smo odlučili da uzmemo kredit od dva miliona evra koji je velik za malu firmu iz Kikinde i otvorimo pogon – istakao je Milan Jovanović, direktor “ProMedie”.

U pogonu se proizvode razne vrste hranljivih medijuma koji služe za razvoj mikroorganizama.

-Koristi se u mikrobiologiju za humanu medicinu, ali i za kontrolu vode, hrane, namirnica, vazduha, u farmaceutskoj industriji – objašnjava Jovanović.

Krajnji proizvod odobren je od strane Evropske unije na šta se čekalo godinu dana. Prve posude iz kikindskog pogona izašle su na tržište 2. decembra 2016. godine.

-Proizvodnja mikrobioloških podloga je specifična i za zaposlene u ovoj firmi pravi je izazov. U pogonu rade farmaceuti i tehnolozi i kadar je mlad – dodao je Jovan Bajkin, direktor proizvodnje.

Kapacitet sa tehnološkom opremljenošću i brojem ljudi koji rade u pogonu dozvoljava rad samo u jednoj smeni. Pogon ima 12 zaposlenih, a za višesmenski rad potrebno je još ljudi i ulaganja.

-I dan danas smo u procesima sertifikacije jer svaka serija koja se napravi mora da prođe bar tri nezavisne validacije. Što se tržišta tiče još uvek smo u Srbiji i nešto malo izvozimo u Crnu Goru – pojasnio je Milan Jovanović.

 

Kapacitet koji je potreban u Srbiji je takav da bi pogon mogao da radi u dve smene, ali dosta podloga i dalje se uvozi. Jovanović očekuje da će do kraja godine kompletirati dokumentaciju neophodnu za izvoz proizvoda. Ukoliko do toga dođe proizvodnja će morati da se proširi pa čak i da se izgradi novi pogon.