Projektima do novog znanja u Centru za stručno usavršavanje

I ove godine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice podržao je dva projekta Centra za stručno usavršavanje Kikinda. Oba su realizovana tokom maja i juna. Kroz projekat pod nazivom “Stručno usavršavanje prosvetnih radnika u nedovoljno razvijenim banatskim opštinama” održano je četiri seminara na osnovu analize potreba zaposlenih u osnovnim srednjim školama.

Programerski klub Centra za stručno usavršavanje održao je radionice programiranja mBot robota i izradu/programiranje semafora pomoću Arduino interfejsa. Ova radionica je održana u sklopu realizacije projekta pod nazivom “Prolećni kamp Ki.Kod.Klub koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. U programiranju robota učestvovali su učenici petih razreda OŠ „Sveti Sava“, OŠ „Vuk Karadžić“, OŠ „Dr Boško Vrebalov“ iz Melenaca i OŠ “Slavko Rodić” Banatsko Veliko Selo dok su učenici osmih razreda OŠ „Žarko Zrenjanin“ izradili i programirali semafor uz pomoć arduina. Radionice su realizovali instruktori “KiKodKluba”, profesori informatike Tanja Radovanov i Arpad Pastor uz podršku nastavnika tehničkog obrazovanja Vesne Hrnjak, Milana Antonića, Gorana Gojkova i nastavnice informatike Sanje Rackov. Ove aktivnosti osmišljene su kao podrška predmetu Tehničko i informatičko obrazovanje koji u sklopu nastavnog plana ima za temu Upravljanje hardverom pomoću računara.

Stariji učenici upoznali su se sa teorijom električnih kola, primenili znanje iz Omovog zakona i kreirali osvetljenje koje je potrebno za funkcionisanje semafora. Posle izrade semafora pristupili su programiranju kako bi on radio kako treba po pravilima saobraćaja. Na ovom upravljanju semafora učenici su stekli osnovna znanja iz programiranja i videli kako to rade njihove starije kolege, profesionalci u fabrikama za izradu semafora. Ovim smo spojili teoriju i praksu, i pokazali učenicima kako je izrada i samo upravljanje semaforom veoma lako. Možda smo nekog zaintrigirali da u budućnosti postane programer.

Mlađi učenici su se upoznali sa mBot robotom, njegovim osnovnim delovima, motorima, senzorima, portovima i njegovom upravljačkom jedinicom. Ovaj robot se programira pomoću softvera prilagođenom za njihov uzrast pod nazivom mBlock. Polaznici radionice su imali prilike da vide i sami programiraju robota, nateraju ga da: svetli različitim bojama u različitim vremenskim intervalima, svira različite kompozicije, kreće se po zadatoj putanji, koristi svoja čula, senzore za svetlo, daljinu i boje. U programima vrednosti koje su senzori slali upravljačkoj jedinici robota omogućavali su njegovo pravovremeno reagovanje kako ne bi naleteo na zid i na vreme izbegavao prepreke koje su se pojavljivale pred njim prilikom kretanja. Svi primeri programa su bili povezani sa njihovom praktičnom primenom u svakodnevnom životu.

Prilikom ovih radionica mlađi i stariji učenici koristili su znanja iz različitih oblasti i to: fizika, elektrotehnika, mašinstvo, informatika, matematika i engleski jezik, koje čine okosnicu nove naučne discipline STEM. Svako od učesnika radionice je napisao jedan program uz podršku i analizu programskog koda od strane ostalih drugara i instruktora.