Projekat u funkciji zapošljavanja mladih

Regionalni edukativni centar Banat u saradnji sa Gradskom upravom predstavio je projekat, koji je finansira od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sa 26.000 franaka. Suština ovog programa smanjenje broja nezaposlenih mladih u Banatu.

-Osnovna aktivnost koja će se odvijati u okviru projekta je obučavanje mladih nezaposlenih lica, ukupno njih 90. U drugoj fazi projekta 10 najboljih ideja uće će u uži krug, gde će nastaviti rad sa ovlašćenim mentorima Razvojne agencije Banat. Na kraju će najbolje poslovne ideje biti podržane u iznosima od 230.000 i 180.000 dinara, rekao je Darko Vukić, direktor REC Banat.

Osim smanjenja dugoročne nezaposlenosti, jedan od ciljeva je i razvoj AP Vojvodine kao naprednog društva zasnovanog na znanju. Član Gradskog veća Saša Tanackov pozvao je sve naše mlade sugrađane da se prijave za učešće na ovom projektu:

-Nisu ovakvi projekti, u kojima se daju bespovratna sredstva, toliko česti. Ovo je zato posebna prilika za jedno nadmetanje za titulu najbolje poslovne ideje koja će biti finansirana.

Tanackov dodaje da je preduzetništvo u našem gradu slabije izraženo, budući da su u Kikindi ljudi radili u većim privrednim subjektima.

Zajednička želja Regionalnog edukativnog centra Banat i Gradske uprave je da budu maksimalna podrška, kako teoretska, tako i finansijska, kako bi naši mladi sugrađani mogli da započnu svoj posao.