Primenjeno pozorište veoma zastupljena umetnost u Vojvodini

Narodni muzej bio je domaćin okruglog stola na temu „Primenjeno pozorište u Vojvodini od 2000. godine“.

Cilj je bio da se mapira i zabeleži rad svih koju ovu vrstu umetnosti primenjuju u svojim aktivnostima:

-Primenjeno pozorište je primena nekih pozorištnih elemenata u različitim oblastima rada sa decom, mladima i starima. Ono obuhvata i muzejsko pozorište kakvo imamo ovde u Kikindi u radu Katarine Dragin. Primenjeno pozorište mogu biti i kreativna drama, forum teatar, pozorište zajednice, ali i dramska terapija i psihodrama, objasnio je Milan Mađarev, profesor u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Okrugli stolovi poput ovog već su održani u Zrenjaninu i Novom Sadu. Na teritoriji pokrajine ova vrsta aktivnosti ima kvalitetno uporište:

-U Vojvodini postoji grupa „Per Art“, koja radi u Novom Sadu i posvećena je radu sa osobama sa smetnjama u razvoju. Tu su i „Kulturanova“ i „Cekom“. U Kikindi imamo delatnost koju sprovodim u vaspitačkoj školi kroz scensku umetnost i kreativnu dramu, kao i kroz elemente primenjenog pozorišta u nastavi. Ono što smo mapirali do sada je vrlo obećavajuće. Sve bi trebalo da bude zaokruženo sa knjigom naslova „Primenjeno pozorište u Vojvodini od 2000. godine“.

Primenjeno pozorište vidljivo je i u jedinoj visokoškolskoj ustanovi u našem gradu već 10 godina, u okviru Impro studija. Cilj okupljanja u Narodnom muzeju bio je i da se vidi šta se može učiniti kako bi ovaj vid umetnosti napredovao. Projekat „Primenjeno pozorište u Vojvodini od 2000. godine“ dobilo je podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, a realizuju ga Akademija umetnosti iz Novog Sada i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi.