Priča Gimnazijalaca Turske i Kikinde je počela


Realizacijom projekta „Erazmus -priča počinje“ četvoro Gimnazijalaca,  sa svojim mentorima provelo je sedam dana u Turskoj, u gradu Bajkeširu.

Kroz projekat, kao  saradnja sa školom iz Turske, koji je podrazumevao niz radionica, đacima je omogućeno da se druže i da usvajaju pozitivne primere svih učesnika, rekla je jedna od mentorki u projektu, profesorica Miljana Kitanović i dodala:

-U projektu su osim naše Gimnazije učestvovali i Gimnazijalci iz Vrbasa kao  i učenici iz Italije, Rumunije, Bugarske, Poljske i Turske. Učenici su učestvovali u velikom broju aktivnosti. Radionice su bile realizovane kako u pre podnevnim, tako i u popodnevnim satima. Đaci su imali mogućnost da se bave timskim radom, zatim su analizirali uticaj okoline na pojedinca. Naše druženje je trajalo od 19. januara do 27. Naša priča je počela, ali neće se završiti.

Učesnici projekta su u okviru sedmodnevnog boravka posetili Gimnaziju u Bajkaširu, a i sve zanimljivosti grada su im bile na raspolaganju, navela je  profesorica Nataraša Igaz, takođe mentor u projektu:

-Bile su organizovane interkulturalne večeri. Prve večeri smo se predstavili mi i kolege iz Gimnazije iz Vrbasa. Druge večeri kolege iz škola iz Poljske, Rumunije, Bugarske i Italije. Treće večeri su se domaćini predstavilli svojim  običajima i  plesom. Verujerm da, kako je nama bilo zanimljivo da vidimo njihove običaje, tako je i njima bilo zanimljivo da se upoznaju sa kulturom drugih naroda.

Turska je samo jedna od zemalja sa kojima su Gimnazijalci uspostavili plodonosne kontakte.

Način da se kroz projekte đaci upoznaju sa drugim kulturama, poput Italije, Nemačke, Rumunije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije ostavlja veliki trag u razmišljanjima mladih ljudi,  koji na praktičan način mogu da zavire u različite običaje naroda, da uporede svoju kulturu sa kulturom drugih zemalja.

Inače, saradnja sa školom u Turskoj je počela nakon njihovog gostovanja u Kikindi, u okviru UNESCO kampa, 2017. Kako je Kitanović rekla, već tokom ove godine saradnja će biti nastavljena, a u planu je i da se obnove kontakti sa Slovenijom, sa kojom je kikindska Gimnazija sarađivala dugi niz godina.