Pretpostavlja se da je do uginuća riba došlo usled nedostatka kiseonika u kanalu

Početkom nedelje primećeno je uginuće riba u delu kanala Dunav- Tisa-Dunav koji prolazi kroz iđoški atar. O ovom događaju obavešeteni su nadležni u gradskoj upravi koji su odmah obavestili inspekcijske službe u Pokrajini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Odmah smo reagovali i stupili smo u kontakt sa pokrajinskom inspekcijom za zaštitu ribljeg fonda koja je poslala ribočuvare zadužene za ovo vodno područje. Obavestili smo i firmu VDP “Gornji Banat” kao upravljača kanala, kao i Zavod za javno zdravlje u Kikindi koji je obavio uzorkovanje vode iz kanala. Rezultate još uvek očekujemo, a prema informacijama koje smo dobili od pokrajinske inspekcije pretpostavlja se da je do uginuća, a nikako ne do pomora riba, došlo zbog prirodnih pojava. Usled velikih padavina došlo je mešanja vode i mulja i do povećanja vodostaja u samom vodotoku. To je prouzrokovalo smanjenje kiseonika tako da su ribe uginule.Ova pojava periodično se dešava u prirodi – istakla je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj.

U pomenutom kanalu došlo je do uginuća: šarana, karaša, tolstolobika, amura. Podsetimo da je u maju pre dve godine takođe zabeležena pojava uginuća riba u “Molinskom” kanalu na putu od Kikinde prema Bašaidu i tada je takođe uzrok bio nedostatak kiseonika u vodi.