Predstava “Cirkus gradi poverenje”, kao borba protiv predrasuda

Predstava je nastala kao jedan od rezultata umetničkog projekta „Cirkus gradi poverenje“ u kojem je učestvovalo 20 novosadskih srednjoškolaca i studenata koji su, pored radionica savremenog cirkusa, pohađali i radionice grafičkog dizajna, fotografije, upravljanja događajima i marketinga.

Živimo u multietničkoj i multikulturalnoj sredini,pa  projekat, kroz kreativan i umetnički rad sa mladima, ima za cilj borbu protiv predrasuda o različitosti, kao i prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstremizma navela je Mira Beba Dobraković, jedna od mentora projekta:

-Igrali smo po srednjim školama u Novom Sadu. To je bilo pre godinu dana, a ceo projekat je  zamišljen je kao neki vid vršnjačke edukacije. Predstava se pokazala kao vrlo zanimljiva. Mi kroz ovaj projekat želimo  i da poručimo da ne treba biti isključiv, da ne treba nikog diskriminisati.

Savremeni cirkus, kao vrsta izvođačke umetnosti, još uvek nije dovoljno zastupljen u Srbiji, ali je veoma snažno sredstvo kojim se navodi na  razmišljanje o važnim društvenim pitanjima, kao i učešće u kreativnom rešavanju problema.

-Mi se bavimo savremenim cirkusom. Cirkus je kod nas tabu tema. kad se kaže cirkus stvara se slika nekih čergi i izmučenih životinja. Mi ne koristimo životinje i radimo nešto poput teatra, može se nazivati i cirkus teatrom, koristimo standarsdne  artističke veštine. Bitno nam je da što više ljudi i dece vidi ovaj performans. Ovo je jedan vid umetničkog izraza.


Posle izvođenja predstave đaci su bili u mogućnosti da se isprobaju u veštinama koje su im Ana Vujović, Nebojša Šupić, Bogdan Dimitrijević i Anastasija Sokolova demonstrirali. Projekat je realizovalo Udruženje Cinema City iz Novog Sada u saradnji sa Ludifico i Kreativnim pogonom, a zahvaljujući podršci Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji i Britanske ambasade u Beogradu.