Pravo na penziju stečenu u Rusiji

Na osnovu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti građani Srbije koji su deo radnog veka proveli na poslovima u Rusiji, moći će da apliciraju za priznavanje i povezivanje staža i tako ostvare pravo na penziju.

Ukoliko su u prošlom periodu radili u Rusiji i ako su im tamo bili plaćeni porezi i doprinosi, naši građani će preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja popunjavati upitnik i moći da apliciraju za obračun radnog staža. Srpski PIO fond će, pre uvažavanja staža, podatke iz upitnika proveriti sa PIO fondom iz Rusije, a tada će se i znati koliki je broj onih koji će ostvariti to pravo.