Povratak obavezama nakon godišnjih odmora lakši uz pozitivne misli i profesionalno usavršavanje

Kraj je septembra, đaci su uveliko u školama, a većina zaposlenih vratila se radnim obavezama. Prvi dani nakon godišnjeg odmora ponekad su veoma teški i predstavljaju poseban vid adaptacije.

Povratak na posao za svaku osobu je drugačije iskustvo i zavisi od brojnih faktora:

-Onaj ko uslove posla doživljava kao nekorektne, neprijatne i gde su međuljudski odnosi narušeni, a organizaciona politika nije dobra, svoj povratak će doživeti veoma teško i biće mu neprijatno da se vrati. Pri tome će i adaptacija biti teška. Sa druge strane, ako osoba posao doživljava kao prijatnu sredinu sa korektnim uslovima za rad, povratak će biti znatno lakši, objašnjava psiholog Tatjana Tanović.

Složenost našeg privatnog života mnogo utiče na to kako ćemo se vratiti poslovnim obavezama:

-Na primer: majci dvoje dece od dve i četiri godine povratak na posao mnogo će teže pasti od onoga ko još nije zasnovao porodicu. Ne treba ni zanemariti ni naše individualne razlike u fleksibilnosti koje su vezane za prilagođavanje na različite situacije.

Stres povratka na posao možemo smanjiti ukoliko nismo fokusirani samo na negativne stvari, već se koncentrišemo na širu sliku:

-Ukoliko povratak na posao sagledavamo iz „mračnih“ perspektiva, a ne celokupnu sliku i ne vidimo pozitivne strane našeg radnog mesta, takođe miniramo i sabotiramo sebe. Tako otežavamo adaptaciju.

Radno vreme savremenog čoveka umnogome se razlikuje od onoga od pre nekoliko decenija. Prekovremeni sati i rad vikendom sada su uobičajene pojave i čini se da čovek zbog posla ne može da se posveti privatnom životu. Zbog toga se i javljaju negativne slike o samom radnom mestu. Naša sagovornica istakla je kako možemo da ih promenimo:

-Budite posvećeni svome poslu, učite, stičite znanja i veštine. Sve je to bitno kako biste svoj posao kvalitetno obavljali. Razvijajte i negujte i svoje emocionalne i socijalne veštine, jer će vam one biti potrebne da se borite sa problemima sa kojima se susrećete na poslu, a takođe ćete moći da zaštitite sebe, da se borite za sebe i ostvarujete svoja prava.

Dobra organizovanost u poslovnom i privatnom životu, planiranje i postavljanje ciljeva takođe su vrlo korisne mere. Tako se ostavlja manje prostora da se pojedinac nađe u haotičnom stanju, a u isto vreme pronalaze se načini uz pomoću kojih se može napredovati u svakom polju života.