Pošumljavanje grada

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ započelo je radove na povećanju pošumljenosti grada Kikinde u okviru kojih su od januara do marta ove godine pošumljene parcele na 7,34 hektara.

Nove sadnice podignute su u Novim Kozarcima, Bašaidu i Banatskom Velikom Selu, a za sve radove obezbeđen je kvalitetan sadni materijal. U zavisnosti od tipa zemljišta, najviše je posađeno sadnica topole, vrbe, bagrema i poljskog jasena, blizu 10 hiljada komada.

Prema planu JP „Kikinda“ nastavljaju se radovi na povećanju pošumljenosti grada, a u narednom periodu biće završena i izrada Projekata o pošumljavanju.

Poznato je da je Vojvodina regija koja je u Evropi najmanje pošumljena, a šumovitost Kikinde je nepovoljna, ispod jedan odsto, i ubraja se u najobešumljenije gradove i opštine u pokrajini. Zbog toga će JP „Kikinda“ uložiti napore da, uz redovnu obnovu i sadnju, popravi ovaj dugogodišnji negativan trend izrazito male pošumljenosti grada, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.