Poslednja kiša popravila stanje vlage samo u površinskim slojevima

Na oglednom polju Poljoprivredne stručne službe, na delu parcele gde se nalaze ogledi sa ozimim stninama, prema tvrdnji savetodavca službe Zorana Simića, ozime strnine se nalaze u fazi intenzivnog porasta, a bokorenje je uveliko završen proces. Većina kultura se, bez obzia na niske temperature, koje su zabeležene, u martu  dobro izbokorila, što je rezultat relativno dobre količine padavina. Strnina u kikindskom ataru je, prema njegovoj tvrdnji, ipak bolje prošla, od kultura u drugom atarskom području.

Kukuruz je jedan od najvažnijih poljoprivrednih useva širom sveta. Više od 2000 različitih proizvoda za sirovinsku osnovu imaju kukuruz. U kikindskim atarima jedna je od dominantnih kultura, po vrednosti i sigurnosti proizvodnje. Ono što je sporno kod proizvodnje kukuruza  je zaliha zimske vlage, pri čemu se misli da je u protekla  4 meseca bilo svega 50 mililitara vodenog taloga u trideset dana, što se ne može ni računati. Do sada nije primećena pojava ni značajniji napad štetočina, niti bolesti na usevima, premda nije loše uraditi neku preventivno prskanje sa pola doze fungicida, nakon kiša, mišljenja je Simić.