Posle žetve najbolje je uraditi analizu zemlje

Poljoprivredni proizvođači u Kikindi i selima ove godine zasnovali su pšenicu na oko 14.000 hektara, a skidanje hlebnog zrna je urađeno na više od 90 procenata parcela. Analizom zemlje se utvrđuje sadržaj hranljivih materija u zemljištu i najbolje je da se radi posle žetve.

-Poljoprivredna stručna služba ima dva ugovora vezana za besplatne agrohemijske analize zemljišta. Prvi smo potpisali sa nadležnim pokrajinskim sekretarijatom, a drugi sa Gradom Kikinda. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo finansira analizu 440 uzoraka, a ostalo je još mogućnost za analizu oko pedesetak uzoraka. Grad Kikinda finansira oko 300 uzoraka, a u toku je ispitivanje sedamdesetak uzoraka zemljišta – istakao je Mladen Đuran, direktor PSS.


Analize koje finansira Pokrajina treba da budu završene do 1. septembra, a one koje je omogućila lokalna samouprava do polovine decembra. Grad Kikinda izdvojio je 590.000 dinara, a Pokrajinski sekretarijat oko 800.000 dinara.

-Po jednom gazdinstvu moguće je analizirati pet uzoraka, a poljoprivrednici moraju da imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – rekao je Đuran.


Na osnovu rezultata hemijske analize zemljišta, poljoprivredni proizvođači dobijaju preporuku o pravilnom đubrenju u smislu količine đubriva i vremena njegove primene.Analize zemljišta obuhvatiće sadržaj lako pristupačnog fosfora i kalijuma, sadržaj humusa, pristupačnog azota, kalcijum karbonata I ph vrednost zemljišta.
U Poljoprivrednoj stručnoj službi napominju da je dovoljno da poljoprivredni proizvođač dostavi katastarsku opštinu i broj parcele. Ne mora biti prisutan prilikom uzorkovanja zemljišta jer GPS sistem omogućava da se parcela nađe i bez vlasnika.