Pomoćnik ministra sa kikindskim prosvetarima

Centar za stručno usavršavanje organizovao je predavanje o inspekcijskom nadzoru u prosveti. Predavač je bio Bogoljub Lazarević, pomoćnik ministra prosvete , nauke i tehnološkog razvoja za inspekcijske poslove. Ova tema bila je interesantna za predstavnike obrazovnih institucija iz Kikinde i drugih mesta.

-Sa početkom svake školske godine radimo redovne inspekcijske nadzore kroz koje proveramo kako su škole pripremljene za rad, radno-pravni status zaposlenih, rad Saveta roditelja, direktora. Na terenu čujemo da li ima i kakvih problema u realizaciji zacrtanih nastavnih planova i programa – istakao je Bogoljub Lazarević.

O planiranim reformama u obrazovanju važno je čuti mišljenje zaposlenih u obrazovanju i na terenu se uveriti se kako funkcionišu škole. Stav Ministarstva prosvete je da đaci treba da imaju uniforme, kao i da su E- dnevnici neophodnost.

-Razloga za uvođenje uniformi u škole ima više. Pre svega one će biti identitet škole, a tu je i bezbednost jer će se učenici razlikovati od ostale dece koja ne idu u školu. Smatram da je E-dnevnik važan ne samo za nastavnike i direktore već i za roditelje i učenike. Roditelji će putem ovakvog dnevnika pre dolaziti do saznanja o tome šta njihova deca rade u školi, kakav uspeh postižu, da li redovno pohađaju nastavu – kaže Lazarević.

Nekoliko godina unazad na početku školske godine CSU organizuje predavanja koja će pomoći da se razjasne nedoumice prosvetnih radnika.

-Cilj nam je da na početku školske godine svim prosvetarima damo prave informacije kako bi škole što bolje funkcionisale – dodao je Dejan Karanović, direktor CSU.

Škole u ovom delu Vojvodine i u Kikindi veoma dobro su pripremljene za rad, pokazali su raniji inspekcijski nadzori. Lazarević je pohvalio i spremnost zaposlenih u obrazovanju da sarađaju sa prosvetnim inspektorima.