Pojačana kontrola vezivanja sigurnosnih pojaseva i načina prevoženja dece

Pripadnici saobraćajne policije sprovode pojačanu kontrolu usmerenu, pre svega, na sankcionisanje vozača koji ne koriste sigurnosne pojaseve, kako na prednjim, tako i na zadnjim sedištima, kao i onim vozačima koji decu prevoze na nepropisan način.

Prema rezultatima najnovijih istraživanja Agencije za bezbednost saobraćaja, procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima u Republici Srbiji je oko 83 odsto, a na zadnjim sedištima svega 12 procenata.

Takođe, prema podacima ove Agencije,oko 52 odsto roditelja prevozi svoju decu u vozilima na zakonom propisan način. Prema izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja, koji je stupio na snagu 3. aprila 2018. godine, kazna za nevezivanje pojasa je 10.000 dinara.

Prema ovom zakonu, velike kazne prete onima koji ne prevoze decu na adekvatan način, tj. u auto-sedištima. Zaprećene su kazne od 100.000 do 120.000 dinara, oduzimanje dozvole u trajanju od najmanje osam meseci i od 13 do 15 kaznenih poena, u zavisnosti od težine prekršaja.

Zakon jasno kaže da u motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme da se prevozi dete mlađe od 12 godina. Dete niže od 135 centimetara prevozi se vezano u odgovarajućem bezbednosnom sedištu, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Ova međunarodna saobraćajna akcija sprovodi se do 17. marta u 29 država.