Pogledajte predlog gradskog budžeta za 2017. godinu po oblastima

Sredstva u iznosu od 2.377.503.000 dinara raspoređena su po programskoj klasifikaciji

 

 

Budžet Kikinde u 2017. godini
Create bar charts