Počinje trka za državnu zemlja

Na licitaciji za izdavanje državne zemlje u zakup pravo učešća imaju fizička i pravna lica. Fizička lica koja mogu da se nadmeću moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu najmanje tri godine sa prebivalištem na teritoriji u kojoj se licitacija odvija.

 

 

 

 

 

Pravna lica takođe moraju bitu upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu najmanje tri godine, i da u vlasništvu imaju najamanje 10 hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se licitacira zemlja. Zainteresovani poljoprivrednici imali su priliku da pogledaju parcele koje se izdaju u svim katastarskim opštinama,a ukupno će biti ponuđeno oko 9.000 hektara državnih oranica od kojih je polovina obradiva zemlja.

Sutra sa početkom u 13 sati će se licitirati zemlja u Ruskom Selu , u 14 časova je Mokrin u 15 sati i 30 minuta na redu je katastarska opština Novi Kozarci, a u 17 časova Sajan. U četvrtak u 13 sati licitira se nakovačka zemlja, u 15 sati održaće se licitacija za oranice u Banatskom Velikom Selu, a u 17 sati na redu je Banatska Topola. Poslednjeg dana na redu je izdavanje državne zemlje u 13 sati u Iđošu, u 15 u Bašaidu, a u 17 časova licitiraće se državna zemlja u Kikindi.

Najviše zemlje ima u Mokrinu 2.500 hektara, od čega je 1.500 namenjeno “Pašnjacima velike droplje”, a najmanje u Nakovu gde je za ratare ostalo 40 hektara.U Banatskoj Topoli na licitaciji je 1.964 hektara, Banatskom Velikom Selu 549, Bašaidu 478,Iđošu 1.100, Novim Kozarcima 357, Ruskom Selu 104, u Sajanu 1.408, dok je u Kikindi moguće licitirati 546 hektara.

Za prvu klasu zemljišta početna cena biće 240,1 evro po hektaru, za drugu klasu 218, 4, za treću 194,8 , četvrtu 172, peta 151, šesta 122 evra po hektaru.