Počeo tretman voća bakarnim preparatima i mineralnim uljima

Zelena tačka je trenutak kada se treba početi tretman breskvi, navodi u svojoj izjavi za TV Rubin savetodavka PSS Živanka Špirić. Ona dodaje i da je tada potrebno raditi sa dodinom, delanom ili silitom ili dakufloom.

Svaki poljoprivredni proizođač zna da ukoliko je bilo insekata tokom vegetacija biće i formi koje su prezimile, te je potrebno pristupiti posebnom tretmanu. Nakon tretmana prati se dalja situacija, nadgleda se period kišnih dana, kako bi se moglo pristupiti sledećoj etapi u suzbijanju insekata, ili pojave neke od bolesti. Do sada je utvrđen manji procenat od sive pegavosti, na pšenici. Daljim praćenjem biće ustanovljen procenat oštećenosti, te ukoliko bude primetan zabrinjavajući procenat više bolesti da će se prvi tretman ovbaviti zajedno sa tretmanom protiv suzbijanja korova.