Počela rezidba rodnih stabala u voćnjacima

Na oglednom polju zasada jabuka PSS u toku je prva ovogodišnja rezidba voća. Kako objašnjavaju iz ove službe, orezivanje voća je vrlo bitna agrotehnička mera kojom se reguliše uzgojni oblik, bujnost stabla, kao i rodnost voćki.

Rezidba i bujnost stabla međusobno utiču jedno na drugo, ali za sastavljanje dobrog plana rezidbe od velike su važnosti i ostali aspekti tehnologije gajenja. Rezidbom se balansira vegetativni i generativni prirast, znači rodnost i bujnost. Rezidba rodnih stabala se uglavnom obavlja u periodu mirovanja, naglasila je savetnik PSS diplomirani inženjer Jelena Kljajić i dodala:

-Počela je rezidba kako jabučastih tako i koštićavih vrsta. Rezidbom regulišemo prinos i kvalitet. Obavezna je operacija u voćnjaku. Savetujemo poljoprivrednim proizvođačima da pre rezidbe prvo pregledaju svoje zasade, obiđu ih utvrde rodni potencijal pupoljaka i tek na osnove toga odrede adekvatnu rezidbu, shodno tome.

Grane bi trebalo glatko orezati nakon oštećenja. Nakon toga, na biljci ostaju otvorene rane koje su idealne za prodor raznih bolesti. Pojava štetočina i korisnih organizama mora se pratiti:

-Tek po odrađenoj rezidbi treba odraditi dezinfekciju preseka bakarnim preparatima.  Ako ima pojave nekih štetnih insekata, treba sačekati još jedno desetak dana da otopli i da  se pokrenu štetni patogeni i  onda odraditi zaštitu  sa minaralnim uljima.

Program rezidbe trebalo bi isplanirati dosta pre same razidbe. Iskustva iz prethodne sezone treba da ukažu na promene koje je neophodno napraviti u programu rezidbe. Nezadovoljavajući rezultati suzbijanja insekata ili bolesti mogu da ukažu na to da su stabla previsoka ili da su krošnje previše guste, pa ih pesticidi ne mogu pokriti na odgovarajući način. Loša boja ploda može poticati od preteranog zasenjivanja ili bujnosti.

Nedovoljna bujnost, opet kažu stručnjaci može biti uzrok premale veličine plodova, dok preveliki plodovi mogu imati veze sa preteranom bujnošću koja često predstavlja reakcijiu na prejaku rezidbu.