Pionirski poduhvat JP “Kikinda”- Kikinda prva u Srbiji dobila investicionu mapu, ostatak Srbije nas sledi

Srbija dobija registar investicionih mapa koji će na digitalnoj platformi Republičkog geodetskog zavoda biti dostupan svim zainteresovanim investitorima. Kikinda je prva lokalna samouprava u Srbiji čije lokacije za investiranje su unete u mapu, a ovu obimnu bazu podataka razvio je tim JP „Kikinda“.

Sve investicione lokacije u Srbiji objediniće nacionalni registar. Sveobuhvatna baza podataka na lak, jednostavan i transparentan način biće dostupna svim građanima i zainteresovanim investitorima. Pionir u ovom poslu je Kikinda odnosno JP “Kikinda” čiji je tim na čelu sa direktorom Danilom Furundžićem i rukovodiocem sektora za inženjering i investicije Vladimirom Vujovićem izradio prvu savremenu, investicionu mapu u Srbiji. Projekat je nagrađen na 27 Salonu urbanizma u Rumi.

Vujović ukazuje da je investiciona mapa Kikinde sa urbanističkim parametrima, planskom dokumentacijom i svim pojedinostima vezanim za samu lokaciju nastala prvenstveno za potrebe grada, sa ciljem utvrđivanja lokacija pogodnih za investiranje.

– Krenulo se sa ciljem da sagledamo sve potencijalne lokacije za tadašnje i buduće zainteresovane investitore koji bi došli da ovde otvaraju fabrike, ulažu u poljoprivredna dobra, stanovanje itd. To je ogromna baza podataka, veliki trud je uložen da bi se napravila. Ideja koja je potekla od direktora Danila Furundžića je, po mojoj i oceni kolega, perfektna  zato što niko to do sada nije uradio- uzeo celu bazu podataka, grafički i numerički je prikazao. To je veliki korak, prvenstveno važan za potrebe grada– ističe Vladimir Vujović, rukovodilac Sektora za inženjering i investicije.

Obiman posao u JP “Kikinda” započet je 2015. godine. Investiciona mapa Kikinde prva je postavljena na digitalnoj platformi GeoSrbija Republičkog geodetskog zavoda. Ovde će se u naredne dve godine naći i investicione lokacije u drugim lokalnim samoupravama u Srbiji.

Pre godinu dana smo u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom ostvarili saradnju u smislu da smo im dali našu bazu podataka sa našom investicionom mapom da je ugrade u svoju novu platformu  koju su 2018. postavili na svoj sajt.

Očekivanja su da će moderan digitalni registar kom se pristupa iz bilo koje zemlje na svetu povećati interesovanje investitora. Osnivanje nacionalnog registra investicionih mapa pomaže Kraljevina Švedska u okviru projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbije” koji će biti realizovan uz stručnu podršku švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta.