Parlament preduzetnika o unapređenju ove delatnosti

Parlament preduzetnika Srbije osnovan je u martu ove godine radi stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje preduzetnika u našoj zemlji. U parlamentu je 84 opštih udruženja, dok savet čini sedam članova među kojima je naš sugrađanin Dragoljub Repac. Kako ističe Savet parlamenta preduzetnika je operativno telo čiji je zadatak unapređenje položaja preduzetnika u našoj zemlji.

 

 

 

 

 

 

-Već dve godine insistiramo na donošenju Zakona o zabrani obavljanja i sprečavanja neregistrovane delatnosti odnosno rada na crno. To direktno utiče na 250.000 registrovanih preduzetnika u našoj zemlji. Prema našoj proceni na crno radi oko 100.000 građana naše zemlje – istakao je Dragoljub Repac.

Među temama o kojima se raspravljalo na sednici saveta bio je Zakon o dvojnom knjigovodstvu koji ne definiše jasno ko sve treba i na koji način da vodi pomenuto knjigovodstvo.

-Preko Privredne komore Srbije podneli smo zahtev da se ovaj zakon stopira i da njegova primena započne 2020. godine. Važno nam je da imamo godinu dana kako bismo ga razmotrili jer nam je nejasno ko treba da vodi dvojno knjigovodstvo – dodaje Repac.

Među problemima koji su istaknuti je nepostojanje Zakon o preduzetništvu.Finansiranje rada opštih udruženja preduzetnika takođe je bila tema o kojoj se razgovaralo. Savet se zalaže za iznalaženje rešenja o načinu njihovog finansiranja kako bi udruženja bila u boljem položaju da pomognu svojim članovima.