Papirni dnevnici polako odlaze u istoriju

Škole u Kikindi  uvode elektronske dnevnike kroz koje će se voditi evidencija o đacima. Kada ovaj zasad pilot-program zaživi, papirni dnevnici otići će u istoriju.  

Elektronski dnevnik, rekao je u svojoj izjavi predsednik Aktiva direktora, Vitomir Radak, je način da se evidentiraju svi potrebni podaci kako o radu učenika, tako i samih prosvetnih radnika.

Dnevnik omogućava nastavnicima, razrednim starešinama i direktorima da na brz, jednostavan i pouzdan način vode evidenciju o učenicima. Kikinda je jedan od gradova gde se uveliko radi na ovoj vrsti osavremenjivanja nastave:

-Osnovne škole se uveliko pripremaju za ovakav sistem rada. Verovatno se zna da OŠ “Jovan Popović” ima samo elektronski dnevnik. Što se tiče ostalih škola, na putu su da u školskoj 2019/20  počnu sa pripremom ovakvog dnevnika. Većina škola za sada radi paralelno i elektronski, ali i papirni dnevnici. On u potpunosti zamenjuje dosadašnji papirni dnevnik i pruža mogućnost uvida u informacije u trenutku njihovog nastanka. Kako bi imao svoju primenu, rekla je dr Gordana Rackov učitelj, koja je prošla edukaciju, u svakoj školi prvo su obuku morali da prođu sami učitelji i nastavnici:

-U našoj školi su određena dva nastavnika, kao i u svakoj drugoj. Inače, koordinatori su ravnopravni. Mi smo prošli obuku u Ministarstvu, nakon toga  naš zadatak je bio da obučimo sve zaposlene u školi. Ja sam bila za nižu smenu zadužena, a nastavnik Arpad  Pastor za višu smenu. Nakon obuke mi smo krenili sa realizacijom elektronskog dnevnika.

Iako sistem rada još uvek nije zaživeo u potpunosti, u OŠ „Jovan Popović“ se od 1. septembra  ovakav način rada primenjuje od početka školske godine.

Kako je navela direktorica ustanove Jelena Krvopić, na ovakav način se uveliko smanjuje mogućnost greške i subjektivnosti u ocenjivanju i pruža kompletan uvid u napredak učenika, u rad profesora i škola:

-Škola “Jovan Popović” je jedna od škola koje su bile u Pilot projekatu, pa smo u jednom momentu vodili dve vrste dnevnika i elektronski  i papirni. U našem poslu bitno je da kontrola obavlja svoj deo posla u smislu otklanjanja svih nedoumica, ukoliko ih imamo i još bitnije je što odmah odgovaraju na sva pitanja. Utisci naši i naših roditelja su da je ova promena vrlo korisna.

Da bi se obezbedila veća objektivnost u ocenjivanju, nastavnici mogu da vide samo ocene iz svog predmeta. U ovoj školi će uskoro dnevnik biti potpuno uređen i za roditelje i za prosvetne radnike.

Razlog što su neke škole već u sistemu su tehničke prirode. Potrebna je Internet mreža, koja bi pokrivala sve učinice u školi, zatim računarska oprema, kao i mreža i povezanost svih računara . Elektronski dnevnik štedi vreme potrebno za evidenciju čak na jednu četvrtinu u odnosu na vreme potrebno za evidenciju u papirnom dnevniku – objasnila je Krvopić