Osmaci ocenili kombinovani test kao dosta težak

Trećeg, poslednjeg dana, kada je polaganje završnih ispita u pitanju u OŠ „Feješ Klara“ na pitanja iz istorije, geografije, biologije, hemije i fizike pokušalo je da da tačne odgovore, 27 osmaka. Od tog broja, njih devetoro, na mađarskom i 18 đaka na srpskom jeziku je pokušalo da odgovori na postavljena pitanja. Kako smo mogli da čujemo, od đaka, od kojih je veći deo jedva čekao da napokon završi i ode kući na zasluženi odmor, pitanja su ovoga puta bila nešto lakša, u odnosu na probne ispite, ali i ta konstatacija je doživljaj pojedinca.

Ono što su nastavnici, koji su bili u komisiji mogli da primete, to je da nemaju sve škole iste uslove, kada je polaganje završnog ispita u pitanju. To znači da u nekim školama u sali ispit polaže više od 120 učenika, dok je u drugim taj broj i pet puta manji.

 

Tamo gde je veći broj učenika daleko je zagušljivije i toplije, te je i koncentracija narušena. Đaci OŠ Feješ Klara su se ponašali korektno, vrlo kulturno i disciplinovano, nije bilo pregledanja, niti uznemiravanja, a za sve nejasnoće uz diskretno podizanje ruke su se obraćali nastavnicima bez narušavanja tišine, konstatovali su nastavnici. Direktor škole Ignac Radič kaže da je sve proteklo u najboljem redu.

 

Od prošle godine uveden je prag od 50 bodova, koliko maturanti moraju da imaju da bi upisali četvorogodišnju školu.

Ukoliko imaju manje bodova, moraju da upišu trogodišnju srednju školu. Inače, učenici na završnom ispitu mogu ostvariti ukupno 30 bodova, svaki test nosi po 10 bodova, a uspeh u školi se boduje sa maksimalnih 70 poena. Broju poena ostvarenih na osnovu uspeha u osnovnoj školi i na završnom ispitu, dodaju se bodovi sa međunarodnih i republičkih takmičenja. Na osnovu ukupnog broja bodova učenici se opredeljuju za željene škole. Testove za polaganje završnog ispita pripremio je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.