Organizacija gluvih i nagluvih u Kikindi koristi usluge sertifokovanog prevodioca znakovnog jezika

Međuopštinska Organizacija gluvih i nagluvih u Kikindi postoji 68 godina. Okupljanje osoba sa ovom vrstom invaliditeta je započela 1948. godine, u privatnom stanu ondašnjeg predsednika organizacije Ištvana Sirakija.

Članovi su se ranije okupljali u okviru rada sportskog kluba, zatim književniog kluba, ali su sve te aktivnosti poslednjih desetak godina potpuno zamrle.

Od pre nekoliko meseci, u organizaciji je počela da radi sertifikovani prevodilac znakovnog jezika Mirjana Vekić, što je uređeno prema novim pravilima ministarstva, koje nalaže da posao prevodioca ne može da vrši sekretar organizacije. Kako kaže, najveći problem u organizacijio je komunikacija:

-Zbog toga je Ministarstvo za rad i socijalna pitanje osmililo projekat za bolji i kvalitetniji život ljudi koji imaju oštećenje sluha. Prostor u kom se rešavaju problemi ili se dogovaraju aktivnosti članova sa oštećenim sluhom, takođe je gorući problem organizacije.  U međuopštinskoj Organizaciji gluvih i naglivih Kikinda prema zastarelim podacima je evidentirano 434 člana, od tog broja 45 potpuno gluvih lica, kojima je neophodan prevodilački servis sa uslugama, kako bi mogli da funkcionišu.

Na evidenciji je, uz saglasnost roditelja petoro dece sa potpunim oštećenjem sluha, sa delimičnim oštećenjem četvoro i dvoje koja imaju kohlearni implant. Radno vreme prevodioca nije striktno i prilagođeno je potrebama članova organizacije, a najčešća komunikacija se odvija preko poruka.