Održana sedma sednica Skupštine grada

Jedina rasprava na današnjoj sednici Skupštine grada vodila se oko usvajanja proširenja dnevnog reda. Odborničke grupe koalicije „Odbranimo Kikindu” i LSV-a dale su predloge za proširenje tačaka koji se odnose na položaj medija u gradu, analiziranje stanja u Apotekarskoj ustanovi “Kikinda”, kao i stavljanje van snage odluke UO Narodnog pozorišta da se u ovoj ustanovi ne održavaju politički skupovi. Predsednik Skupštine grada dr Milovan Blažić rekao je da se predlozi ostave za neku od narednih sednica.

-Pre rasprave neophodno je da gradske službe pripreme odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje bi se najpre vodila kvalitetna rasprava, a potom i donela odluka koja je u interesu građana – istakao je Blažić.

Odbornici opozicije nisu bili zadovoljni odgovorom predsedavajućeg pa su insistirali da obrazlože svoje predloge što im je i omogućeno.Saša Homanov predložio je da se poništi konkurs za medije i da se donose nova odluka o raspodeli sredstava.

-Rekli ste da ćete se potruditi da se obezbedi prenos skupštinskih zasedanja. Na konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti medija se prijavila firma koja hoće to da radi, ali to je odbijeno jer nije medijski sadržaj. A šta je medijski sadržaj? – istakao je Saša Homanov, odbornik LSV.

Iako je na sednici izostao odgovor na ovu Homanovu primedbu, treba reći da prenosi skupštinskih zasedanja zaista nisu medijski projekat i ne mogu biti finansirani putem konkursa. To nije proizvoljan stav komisije koja je odlučivala o medijskim projektima u Kikindi, već deo medijske regulative. Tako se za prenose sednica raspisuje javna nabavka, a ne konkurs, što znači da izneta ocena ne stoji i nije utemeljena. Drugi predlog za dopunu dnevnog reda koji je stigao iz LSV dao je odbornik Miroslav Grujić koji je zatražio da se raspravlja o stanju u Apotekarskoj ustanovi “Kikinda”. Predsednik Skupštine rekao je da će na narednim sednicima na dnevnom redu biti I poslovanje Apotekarske ustanove “Kikinda”, ali ne pre nego što Nadzorni odbor preispita sve što se dešavalo u ranijem periodu.

Da je jedini cilj predloženih dopuna opozicije ćaskanje u duhu predizborne kampanje svedoči način na koji su predlozi dostavljeni predsedavajućem, ocenio je šef odborničke grupe SNS Milenko Jovanov.

-Šta je predloženo danas? Da li je predložen ijedan akt od ovih koje Skupština grada može da donese? Nije, nego se predlaže da ćaskamo da bi iskoristili govornicu za promociju svoje politike i stavova – zaključio je Jovanov.

Inače svaki predlog odluke neophodno je da sadrži preambolu odnosno zaglavlje kojim se poziva na važeći pravni propis. Akt mora da ima svoj naziv i odredbe tačnije članove kojima se reguliše određena problematika. Važno je da ima prelazne i završne odredbe kojima se reguliše da li prethodni akt ostaje da važi ili ne i kada novi stupa na snagu.Sastavni deo predloga je obrazloženje predlagača u kojem je naveden pravni osnov i najvažnije odredbe. Ukoliko je po zakonu da predlog usvaja Gradsko veće ili dežurno pravno telo mora da ima i zaključak. Takav pravni dokument ili se usvaja ili ne, a samo se amandmanima može menjati.

U nastavku svih 14 tačaka usvojeno je bez rasprave.Odbornici u lokalnom parlamentu većinom glasova doneli su odluku o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambenim-poslovnim zgradama. Zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 31.decembra prošle godine, propisao je da je jedinica lokalne samouprave u obavezi da u roku od 90 dana od stupanja na snagu ovog zakona, propiše opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na svojoj teritoriji. Predloženom odlukom uređuju se opšta pravila kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. Ovom odlukom Grad ima pravo nadzora u jasno propisanim situacijama, putem svojih inspekcijskih organa.

Odlukom o izmenama odluke o zaštiti poljoprivrednih imanja na teritoriji Kikinde usvojene su novčane kazne u fiksnom iznosu. Novčanom kaznom od 150.000 dinara, kažnjavaće se privredno društvo,odnosno preduzeće ili drugo pravno lice, kaznom od 75.000 dinara, preduzetnik, kaznom od 25.000 dinara, fizičko lice i kaznom od 25.000 dinara, odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno preduzeću ili drugom pravnom licu. Odlukom o poveravanju poslova Zavodu za javno zdravlje Kikinda ova ustanova će u gradu obavljati monitoring površinskih voda, ambijentalnog vazduha, komunalne buke i ispravnosti javnih česmi. Imenovani su članovi Komisije za spomenike, usvojen je izveštaju o radu gradskog Štaba za vanredne situacije za 2016. godinu, kao i predlog plana za ovu godinu. Doneta su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova gradskih komisija, nadzornih i školskih odbora.