Određen datum licitacije za zakup državnog zemljišta

Poljoprivrednici iz Kikinde i okolnih sela, mogu da se prijave za licitaciju državnog zemljišta koje će se održati od 28. novembra do 1. decembra. Javni poziv biće objavljen u sredstvima informisanja, na oglasnoj tabli Gradske kuće i zvaničnoj internet prezentaciji Grada.
oranje

Zvanična dokumentacija predaje se najkasnije do 25. novembra, a Komisija je u obavezi i da zainteresovanim licima pokaže parcele. Početna cena za prvu klasu zemlje iznosiće oko 210 evra po hektaru.

Učesnici licitacije moraju biti registrovani nosioci poljoprivrednih gazdinstava, ali ne moraju imati uplaćene doprinose za 2016. godinu. Posebni troškovi učešća na licitaciji ne postoje, a klauzula o uplati deset posto vrednosti početne cene na licitaciji, ostala je kao pravilo i u ovoj godini. U prvom krugu, jedno lice može zakupiti najviše 30 hektara zemlje, a sva zemlja izdaje se na vremenski period od godinu dana.