Odluka o kretanju teretnih vozila

Odbornici gradske Skupštine većinom glasova podržali su odluku o kretanju teretnih vozila na teritoriji Grada Kikinde. Teretni saobraćaj bez ograničenja odvija se na državnim putevima koji prolaze kroz Kikindu kao i na opštinskim putevima i ulicama koji su određeni za saobraćaj ovih vozila na osnovu Projekta tehničke regulacije saobraćaja za naš grad. Odluka koja uređeje kretanje terenih vozila do sada nije postojala, a veoma je važna istakao je Milivoj Linjački, član Gradskog veća.

-Na našim putevima vlada, blago rečeno, konfuzni sistem kada je reč o saobraćaju. To je prouzrokovalo mnoge probleme među kojima su i saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozači teretnih vozila – istakao je Milivoj Linjački.

Donošenje ove odluke zahtevalo je vreme i uključivanje velikog broja službi. Na teritoriji naseljenog mesta Kikinde, na osnovu kriterijuma najveće dozvoljene mase vozila, ograničeno je kretanje teretnih vozila u zonama jedan i dva. Zonu jedan čini deo naseljenog mesta čije granice su unutar površine oivičene ulicama: Kraljevića Marka, Distrička, Nikole Tesle, Oslobođenja, Braće Arsenov, Stevana Sremca, Stevana Sinđelića, Partizanska, Svetosavske od Partizanske do Iđoškog druma i Iđoški drum, izuzev pešačke zone.

U zoni dva su sve ostale ulice u Kikindi u kojima nije dozvoljen saobraćaj teretnih vozila na osnovu Projekta tehničke regulacije saobraćaja, a ne pripadaju zoni jedan, kao ni pešačkoj zoni.U pomenutima zonama zabranjen je saobraćaj svim teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi pet tona. Odlukom su propisani i vremenski termini kojima je regulisano kretanje, zaustavljanje i parkiranje teretnih vozila u zonama jedan i dva, a u ovim delovima grada zabranjen je saobraćaj čija najveća dozvoljena masa prelazi pet tona.