Odbornici usvojili novi Statut Grada Kikinde

Odbornici su na današnjoj sednici gradske skupštine, bez ijednog glasa protiv, usvojili novi Statut grada u čiji tekst su uvrštena i dva amandmana koja je podneo odbornik LSV Saša Homanov. 

Kako je na sednici gradskog parlamenta precizirao predsednik Komisije za statutarna pitanja i normativna akta Milenko Jovanov, ključne promene koje donosi novi Statut grada odnose se na ponovno uvođenje Saveta mesnih zajednica, novi Dan grada, sastav Gradskog veća i na gradske simbole- grb i zastavu.

Kikinda će kao svoj dan grada slaviti 28. decembar u znak sećanja na dan kada je 1892 godine dobila status grada sa uređenim senatom, a za gradonačelnika je izabran Rista Telečki. Pored tog datuma, Kikinda će obeležavati i 6. oktobar i 20. novembar- dane oslobođenja u Drugom i Prvom svetskom ratu, 22. maj- gradsku slavu, kao i na osnovu amandmana odbornika LSV Saše Homanova datum koji je bio jedan od predloga za dan grada- 12. novembar, dan kada je 1774. godine formiran Velikokikindski dištrikt.

Datum koji će biti proslavljan kao Dan grada je neutralan u smislu verskih ili nacionalnih predznaka, a odražava i multietničnost Kikinde jer su na gradske funkcije tada izabrani Mađari, Nemci, Jevreji, Srbi.  12. novembar je vezan za šire područje od Kikinde koja je bila središte dištrikta koji se prostirao od Novog Kneževca do Perleza tako da veliki broj lokalnih samouprava i mesnih zajednica ima pravo da slavi taj datum. Sa druge strane, Dan grada je najlogičnije da bude dan kada je Kikinda dobila status grada. Inače, Kikinđani nisu bili zadovoljni proglašenjem Velikokikindskog dištrikta jer su želeli status slobodnog grada koji su imali Sombor, Subotica, Novi Sad, ali ga nikada nisu dobili u Habsburškoj monarhiji- pojasnio je Milenko Jovanov, predsednik Komisije za statutarna pitanja i normativna akta.

Zakonodavac je predvideo da gradovi koji imaju od 50.000 do 100.000 stanovnika imaju od sedam do devet članova Gradskog veća, pa će Kikinda umesto dosadašnjih pet imati sedam. Jovanov je podsetio da je prethodna vlast smanjenje broja članova Veća predstavljala kao uštedu, iako u praksi to nije bilo tako.

-Konkretno, kako su radili mogli su da smanje i na nula. Građanima su pokušali da podvale. Članovi Veća koji su prestali to da budu postali su zamenik direktora Kulturnog centra, zamenik Direkcije za izgradnju grada, pomoćnik predsednika opštine…Svi su ostali na državnim jaslama, u javnom sektoru. Tu ušteda za građane nije bilo- istakao je Jovanov. 

Najveća novina koju donosi novi statut grada je uvođenje Saveta mesnih zajednica umesto aktuelnih predsednika tzv. knezova. Jovanov je ocenio da je to korak unazad, te da je inokosni organ na čelu Mesnih zajednica uz kontrolnu ulogu Nadzornih odbora,  jednostavnije i efikasnije rešenje. Međutim, zakon kaže drugačije, i ne dopušta lokalnim samoupravama da drugačije urede način upravljanja mesnim zajednicama. 

Načelnik Gradske uprave Ljuban Sredić predložio je da iz Kikinde krene inicijativa za izmenu Zakona o lokalnoj samoupravi, u delu koji se odnosi na mesne zajednice.

Dva amandmana koja je podneo odbornik LSV Saša Homanov su usvojena, dok  amandan njegovog stranačkog kolege Miroslava Grujića nije prihvaćen. Grujić je predložio da se sa gradskog grba ukloni muška glava. Predsednik Komisije za statutarna pitanja i normativna akta ukazao je da  značajnije promene gradskih simbola traže širi društveni konsenzus, možda i referendum.

-Postoje mišljenja da ovaj grb odražava neko drugo vreme i da bi, možda, Kikinda trebalo da dobije novi grb. Odbornička grupa kojoj pripadam nije protiv takve ideje apriori. Smatramo da treba povesti jednu ozbiljniju javnu raspravu i da onda grad raspiše konkurs za nove simbole. Otvoreni smo za tu temu, a možda je ovo pitanje i za referendum.

Tradicionalni Grb Kikinde je zadržan, a novim Statutom je usklađen sa heraldičkim pravilima- pojavljuje se kao mali, srednji i veliki. Kasnijom odlukom biće  definisano kada se i kako koriste gradski simboli. Donošenje novog statuta grada uslovile su izmene Zakona o lokalnoj samoupravi, ali i činjenica da je stari statut bio kontradiktoran i zastareo. 

U odborničkoj grupi SVM istakli su da podržavaju novi Statut, pre svega, zbog odredbi koje se tiču prava nacionalnih manjina. Sednici nisu prisustvovali predstavnici odborničke grupe “Odbranimo Kikindu”.