Obuke za profesionalne upravnike zgrada

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada predviđeni su i profesionalni upravnici zgrada. Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici, odnosno organizatori profesionalnog upravljanja, angažovanjem osobe koja ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.Privredna komora imaće glavnu ulogu u licenciranju upravnika.
-Licence za profesionalnog upravnika daje i oduzima Privredna komora Srbije koja vodi i jedinstveni registar. Ovim poslom mogu se baviti fizička lica, ali isključivo preko preduzetnika ili privrednih društava koji su organizatori profesionalnog upravljanja. Preduzetnik ima obavezu da zaposli najmanje jednu osobu sa licencom profesionalnog upravnika, na neodređeno vreme i sa punim radnim vremenom – istakla je Lidija Šebek Petrović, koordinator usluga RPK.


Osobe koje žele da se obučavaju moraju da imaju minimum četiri godine srednje škole i da nisu osuđivane. Posle obuke, za koju se prijavilo sedam Kikinđana, polaže se ispit i dobija licenca.
-U Regionalnoj privrednoj komori u Kikindi planirali smo da organizujemo obuku, ali kako je prijavljen mali broj polaznika ne verujem da će to biti moguće. Obuku ćemo organizovati na regionalnom nivou za polaznike iz Kikinde i Zrenjanina. Oni će u junu i julu imati 50 školskih časova – rekla je naša sagovornica.
Polaznici će se obučiti o pravnom okviru u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada, biće obuhvaćeni administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom, njene karateristike, održavanje, bezbednosne procedure, kao i komunikacija.
-Profesionalni upravnik biće dostupan stanarima 24 sata. Svi mogu da mu se obraćaju za pritužbe, žalbe, molbe. On je tu da posreduje u odnosima sa državnim organima da se brine za održavanje prostora oko zgrade i drugo – dodala je Lidija Šebek Petrović.


U Srbiji se trenutno cena za profesionalnog upravnika po stanu kreće između 200 i 350 dinara.Po zakonu jedan upravnik može da brine o više zgrada, a na njemu je da organizuje način na koji će biti u kontaktu sa stanarima. Skupština Srbije usvojila je u decembru prošle godine Zakon o stanovanju i održavanju zgrada, koji predviđa da svaka zgrada ima registrovan kućni savet i upravnika zgrade, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.
U zgradama koje ni na koji način ne reaguju na zakonske obaveze, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kog vlasnika stana u toj zgradi svojim rešenjem imenovati prinudnog profesionalnog upravnika.