Obnovljivi izvori energije – budućnost koja još uvek puno košta

Obnovljiva energija se dobija iz prirodnih resursa koji se konstantno obnavljaju. Reč je o energiji sunčeve svetlosti, vetra, biomase, geotermalnih voda. Ova energija umnogome je jeftinija od sadašnjih struje i gasa, a JP “Toplana” ima nekoliko studija o iskorištenju potencijala takozvanih “čistih” tehnologija.

-Dva osnovna izvora obnovljive energije koji se mogu koristiti kod nas su biomasa iz poljoprivredne proizvodnje i geotermalna energija. Proizvodnja biomase još uvek nije ustrojena u našoj zemlji, a poljoprivredni proizvođači nisu zainteresovani za ovaj posao – istakao je Miroslav Čičulić, direktor JP “Toplana”.

On napominje da je grejanje na biomasu izuzetno skupa investicija jer je potrebno 15 do 20 godina da bi se ona isplatila.

-Mnogo bliža nam je geotermalna energija i ka njoj treba da stremimo. Kompletan panonski basen leži na geotermalnoj energiji, a naše komšije Mađari to su iskoristili da otvore banje i da se greju. Najveći problem je novac jer je to jako skupa investicija koja košta desetine miliona evra – obašnjava Čičulić.

Za ovakve investicije, mišljenja je naš sagovornik, neophodan je privatan partner koji bi uložio sredstva i prodavao energiju koju dobija iz obnovljivih izvora Smanjenje cene daljinskog grejanja ukoliko bi se koristili obnovljivi izvori energije moglo bi da se dogodi tek nakon što se uložen novac u investiciju isplati. Bez obzira na poteškoće koje donosi ovakva investicija naš sagovornik smatra da je energija iz prirodnih resursa budućnost koja će se kad tad iskoristiti.