Obeležen Svetski dan civilne zaštite: U Severnobanatskom okrugu podignut nivo opremljenosti i obučenost nadležnih

Povodom 1. mart, Svetskog dana civilne zaštite, održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije na čijem dnevnom redu su se našli izveštaji o radu za prošlu godinu, kao i planovi za ovu. Razvijena mreža subjekata koji ulaze u sistem zaštite i spasavanja, kao i unapređenje njihove obučenosti i opremljenosti- dobra su polazna osnova za reagovanje u vanrednim situacijama, poruka su današnje sednice.

Civilna zaštita u Srbiji ponovo je dobila na značaju i intenzivno se radi na njenom jačanju. Cilj je uspostavljanje pravovremenog i efikasnog odgovora društva na i rizike i opasnosti koje ugrožavaju stanovništvo, materijalna dobra i životnu sredinu formiranjem operativnih snaga civilne zaštite koje se mogu dobro opremiti i obučiti za delovanje u vanrednim situacijama.

Obnova civilne zaštite počela je pre desetak godina formiranjem  štabova za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, a treba istaći i to da je prošle godine donet Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kaže Dragan Berić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije MUP RS u Kikindi.

– U cilju reagovanja u vanrednim situacijama, na teritoriji Severnobanatskog okruga formirane su specijalizovane jedinice civilne zaštite određene namene, za zaštitu od požara sa dva voda od po 30 članova i za pružanje prve pomoći- jedan vod od 18 članova. Ove jedinice su podrška osnovnim snagama civilne zaštite, a to su vatrogasno-spasilačke jedinice, policija i vojska, kao i jedinice lokalne samouprave i privredna društva. Kada se tome dodaju udruženja građana, dobrovoljno-vatrogasna društva, spasilački i ronilački klubovi, lovačka udruženja, a koja smo mi kroz štabove uključili u sistem civilne zaštite na lokalnom nivou, dobija se dobra polazna osnova za reagovanje u vanrednim situacijama- navodi Berić.

Načelnik Severnobanatskog okruga i komandant okružnog štaba Nikola Lukač ističe zadovoljstvo što je podignut stepen obučenosti i opremljenosti. To će se nastaviti zajedničkim projektima od lokalne samouprave preko pokrajine i republike.

Sve službe zajednički i ujedinjeno rade i nastojimo da sve bezbednosne situacije kao one u vezi sa elementarnim nepogodama zajednički rešavamo. Imali smo sreću da kod nas, u Severnobanatskom okrugu, u proteklih nekoliko godina nismo imali elementarnih nepogoda niti vanrednih situacija gde bi se javile potrebe za nekim većim angažovanjem svih pripadnika štaba za vanredne situacije- ukazuje Lukač ocenjujući da je postignut visok nivo koordinacije između lokalnih i državnih institucija.

U ovoj godini vatrogasna služba dobiće navalno vozilo, a očekuje se čamac i teretna vozila za spasavanje na vodi. Vatrogasci spasioci dobili su nove radne uniforme, a ove godine dobiće i zaštitne uniforme. Prošle godine, vatrogasna jedinica je pojačana sa tri nova radnika, a još šest ih je na obuci.

Međunarodni dan civilne zaštite 1. mart ustanovljen je 1990. godine sa ciljem da se široj javnosti skrene pažnja na značaj civilnog organizovanja i delovanja u kriznim situacijama.