Obaveštenje Ministarstva odbrane o redovnom pozivanju lica rezervnog sastava

Obaveštenje Ministarstva odbrane o redovnom pozivanju lica rezervnog sastava

U sklopu realizacije redovnih zadataka, Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Kikinda u narednom periodu izvršiće pozivanje dela lica rezervnog sastava koja nisu služila vojni rok, a imaju između 30 i 35 godina života, radi ocene zdravstvene sposobnosti za službu u rezervnom sastavu.

Istovremeno biće izvršeno i pozivanje dela lica rezervnog sastava koja imaju između 30 i 35 godina života i koja su ocenjena da su sposobna za vojnu službu, radi uputa na osnovnu obuku. Obuka lrs će se realizovati u 1. Centru za obuku u Somboru u periodu od 13-31. maja 2019.