Obaveštenja Kompanije FCC izazvala nedoumice kod korisnika

Nejasnoće kod građana izazvala su obaveštenja Kompanije FCC koja su pristigla uz februarski račun. Naime, na računima stoji da građani treba da se jave ovoj Kompaniji kako bi se dogovorili oko plaćanja eventualnih dugovanja, a ono što je izazvalo nedoumicu je iznos koji je sporan tako da su obavešetnja stizala i onima koji duguju nekoliko para, dinar, dva, tri ili pet dinara.
-Kompanija FCC do sada nije obračunavala kamate na neplaćene račune, a u skladu sa zakonskim propisima, dužna je da obavesti svakog korisnika, bez obzira na iznos duga odnosno kamate. Uz račun za februar ove godine korisnici su dobili informativno obaveštenje o visini kamate na ime dugovanja,a prikazani iznos kamate nije proknjižen .Kako bi naši korisnici imali dovoljno vremena za izmirenje osnovnog duga kompanija FCC Kikinda je produžila rok za izmirenje istog do 15. aprila – istakla je Ana Babić , iz službe za komunikacije i korporativnu odgovornost.


Povodom ovog slučaja oglasilo i Udruženje potrošaka Kikinde.Predsednik Udruženja član je Komisije za rešavanje reklamacija Kompanije FCC.
-Suština je da je došlo do nesporazuma. Svi pružaoci usluga imaju pravo na obračun kamate za neplaćene račune. Kompanija FCC obaveštava građane da će to pravo početi da koristi – rekao je Darko Cvijan, predsednik Udruženja potrošača.
Korisnici koji imaju nedoumice i pitanja o dugovanjima i ispostavljenim računima mogu se inofrmisati putem besplatnog poziva coll centru na broj telefona 0800/111-666 ili lično na blagajni Kompanije.