Novi Zakon o vanrednim situacijama kao jedna od mera u suzbijanju atarskih požara

Na zajedničkoj sednici Saveta upravnog okruga i Okružnog štaba za vanredne situacije predstavljene su odrednice novog Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama.

 

Akcenat je u novoj zakonskoj meri stavljen na prevenciji, reagovanju i posledicama. Novi zakon propisuje i obaveze lokalnih samouprava u vanrednim situacijama:

-Pored prevencije, reagovanje takođe ima važnu ulogu u vanrednim situacijama. Pre svega se misli na izradu Procene ugroženosti, što je i do sada bila obaveza, ali sada na drugačiji način. Tu je i Plan smanjenja rizika, koji sadrži niz investicionih mera koje će lokalna samouprava sprovoditi u jednom periodu, kako bi se rizici smanjili i predupredili. Imamo i Kartu i Registar rizika, kojim će se smanjiti mogućnost izgradnje u prostorima koji su prepoznati kao mesta gde rizik postoji, naglasio je zamenik načelnika Sektora za vanredne situacije MUP Boban Stevanović.

Ono što je u prethodnom periodu na teritoriji okruga, ali i cele pokrajine okupiralo pažnju je paljenje strnina. Jesenji požari sa sobom su nosili veliki rizik, ali i posledice:

-Podaci govore da su od 168 požara u Kikindi tokom oktobra, 164 bila prouzrokovana paljenjem strnina u ataru, što je izazvalo velike probleme i u saobraćaju, ali i pomor životinja. Sednicom smo ukazali da zajedničkim delovanjem unapređujemo ovaj segment, istakao je načelnik Severnobanatskog upravnog okruga Nikola Lukač.

Očekuje se da se primenom novog zakona situacija promeni na bolje. Želja je i da se u narednom periodu kroz inicijative i zaključke sa sednice dođe do još nekim zakonskih promena. Na sednici je istaknuto da je važno uticati na svaku lokalnu samoupravu da se maksimalno uključi u rešavanje ovih problema.