Novi vlasnici “Graditelja”

Prodajom akcija na beogradskoj berzi kikindsko akcionarsko društvo “Graditelj” promenilo je većinskog vlasnika. Prema aktuelnim podacima Centralnog registra hartija od vrednosti 62,5 odsto akcija kupile su firme iz Beograda i Novog Sada. “Bg Tehnik inženjering” iz Beograda vlasnik je 24,9 odsto, novosadski “Convest” ima 14,8 procenata , dok je deo akcija većinskog paketa, 22,8 odsto, pripalo fizičkom licu Uglješi Kojiću .

Brokersko-dilersko društvo “Convest” je berzanski posrednik brokersko-dilerskog načina trgovine, registrovan za finansijsko posredovanje u trgovini hartijama od vrednosti i drugim tržišnim materijalom. “Bg Tehnik inženjering” bavi se specijalizovanim građevinskim radovima.

Nekada najveća kikindska građevinska firma, čija je delatnost niskogradnja, izgradnja puteva, vodovoda i kanalizacije prvi put je privatizovana 2000. godine kada su akcije pripale malim akcionirima. Četiri godine kasnije kupovinom akcija većinski vlasnici “Graditelja” postali su Božidar Tintar, koji je i sada direktor, Đura Vrebalov, Miloš Savin i Ljubinka Turudija. Usled finansijskih problema firma se od 2013. godine nalazi u procesu reorganizacije. Do 2015. godine plan reorganizacije koji su usvojili poverioci se poštovao, da bi te godine “Graditelj” ponovo upao u dugovanja.Postojeći plan reorganizacije je izmenjen i usvojen sa novim finansijskim planom. On je i dalje na snazi, a obaveze prema poveriocima teško se izmiruju. U teškoj situaciji ovo preduzeće našlo se jer nije imalo dovoljno posla, tako da su u najvećoj meri radili kao podizvođači. U “Graditelju” je 76 radnika, a kako je za TV Rubin istakao Božidar Tintar, od novih vlasnika očekuju da trezveno sagledaju situaciju i pomognu oporavak firme.

Početkom sledećeg meseca biće održana Skupština akcionara na kojoj će biti imenovan i novi odbor direktora.