Novi školski pravilnici prate promene savremenog društva

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti i dostojanstva.

Ovim aktom u osnovnim i srednjim školama zabranjeno je da se na neposredan ili posredan način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa prema učenicima i zaposlenima, a sankcioniše se i sveprisutnije elektronsko nasilje:

-Mobilni telefon može da se koristi na razne načine. Svako, u bilo kom trenutku, može da vas fotografiše bez vašeg znanja i u bilo kojoj situaciji. Postoje i mogućnosti „fotošopa“. Mogu i da vas stave na društvene mreže i da to postane javno. Problem postaje veći i ako se vide određeni delovi tela, uvodi nas priču direktor OŠ „Sveti Sava“ Vitomir Radak.

Novi pravilnici su tu kako bi ovakva vrsta ponašanja bila sankcionisana i kako bi učenici na vreme shvatili da je tako nešto nedopustivo. Pošto ovakve situacije već imaju svoju istoriju u školama, kazne su postojale i ranije:

-Kod nas u školi, a toga verovatno ima u svim škola,a prošle godine sam bio u poziciji da dam dva ukora direktora, jer je to jedna od disciplinskih mera. Dve devojčice su putem društvenih mreža vređale i to se moralo sprečiti.

Škola je, kao i društvo, živ organizam, koji se neprestano menja. Te promene uticale su i na odluku Ministarstva prosvete da od ove godine poveća broj stručnih saradnika. Tako je posao u našoj zemlji dobilo 170 ljudi:

-Novi Pravilnik o finansiranju škola izašao je pre početka školske godine. On je zaista uveo 170 novi stručnih saradnika u sistem: 150 u osnovne i 20 u srednje škole na nivou Srbije. To je oko 10 odsto više i podatak odlično zvuči. Napor je učinje i svakako škole sa manjim brojem đaka imaju potrebu za tim.

Ipak, ovaj Pravilnik ne ide na ruku školama sa većim brojem đaka:

-Na primer: Tehnička škola po broju učenika, načinu organizacije, nastavi koja se odvija u dve smene i kroz praksu predstavlja najveću srednju školu u Kikindi. Oni sada imaju nešto više od jednog stručnog saradnika. Ponavljam da je dobro što sada u svakoj „maloj“ školi ima barem jedan suradnik, ali škole sa više đaka imaju i više problema, pa 1,2 ili 1,3 stručnih saradnika nije dovoljno za njihovo funkcionisanje. Zato smatram da su „velike“ škole ovim oštećene zaključuje Radak.

Budući da se pravilnici menjaju ukoliko se pokaže njihova neefikasnost, očekuje se da će u narednom periodu i ovaj problem biti rešen.