Niske temperature ne utiču negativno na voće

Voćari u Kikindi ukoliko su na vreme primenili sve agrotehničke mere kako bi zaštitili voće ne treba da brinu zbog temperatura koje su u minusu. Zemlja u voćnjacima je smrznuta, a biljke se nalaze u fazi mirovanja.

-Čim spoljna temperatura bude iznad pet stepeni celzijusa voćari bi trebalo da obave takozvano zimsko kupanje voća – istakla je Živanka Špirić, savetodavac PSS.

Tokom orezivanja voća neophodno je ostrugati i jajna legla sa kore debla i grana, odstraniti polomljene i suve grane, sakupiti trule plodove i lišće.. To će uticati i na smanjenje broja štetočina, a umanjiće se i broj tretmana hemijskim sredstvima u voćnjacima. Protiv štetočina treba koristiti preparate na bazi mineralnog ulja. Preporuka je da se plavo prskanje obavi već u jesen nakon opadanja lišća ili dva puta tokom zime a najkasnije do početka vegetacije.

Sa povećanjem dnevnih temperatura može doći do većih šteta na obradivim parcelama usled pojave glodara.Mamke za glodare treba postavljati u aktivne otvore, a postupak ponoviti za desetak dana od prvog postavljanja. Važno je obratiti pažnju na zatrpavanje rupa u kojima se postavljaju preparati protiv glodara, po ubacivanju mamaka da ne bi izazvali trovanje divljači. Stoga je važno obavezno zatrpati rupe.