Niske ponude za pokretnu imovinu firme “Prima produkt” u stečaju

U prostorijama nekadašnje fabrike “Prima produkt” u stečaju u ulici Nikole Tesle broj 2 održana je treća prodaja dela imovine putem otvaranja javnih ponuda.Za svu pokretnu imovinu: dva kombajna za grašak jedan marke FMC i drugi marke “pluger”, teretno vozilo marke “iveco” i putnička vozila: marke “toyota”, lada “niva”, “yugo koral” i “hyundai” bilo je zainteresovanih kupaca. Najveće interesovanje stiglo je za vozilo “hyundai” ,sedam ponuda, a prodato je po ceni od 367.000 dinara. Stečajna upravnica Jelica Vukolić koja je vodila prodaju nije zadovoljna kako je ona protekla:

-Primljene ponude su dosta ispod 50 odsto procenjene vrednosti pokretne imovine i smatram da je na taj način ponuđena imovina potcenjena. Odluka o tome da li će ostala vozila biti prodata ili ne, po ponuđenim cenama, zavisi isključivo od Odbora poverilaca koji će ih razmatrati.

Iz ove prodaje bila je izuzeta nepokretna imovina. Nju čine objekti fabrike u ulici Nikole Tesle 2 i to: proizvodn hala sa aneksima, magacini, upravna zgrada, objekat kolske vage , kotlarnica, mašinska radionica, laboratorija sa pripadajućom opremom i zalihama rezervnih delova. Među nepokretnom imovinom je i stan u Kikindi.

-Nepokretna imovina izuzeta je jer je na snagu stupio Zakon o licenciranim proceniteljima nepokrenosti. Da bi se ugovor o prodaji nepokretne imovine overio kod notara procenu mora da izvrši upravo licencirani procenitelj. Prikupili smo ponude i odabrali najpovoljnijeg ponuđača tako da će za 25 dana procena biti završena i odmah posle toga biće oglašena prodaja i pokretne i nepokretne imovine – rekla je Jelica Vukolić.

Prodaje će se organizovati dokle god se imovina ne proda ili se ne donese neka druga odluka. “Prima produkt” ima više od 180 poverilaca.

Podsetimo stečaj u fabrici za preradu voća i povrća pokrenut je 19. novembra 2015. godine .Pokrenula ga je „Nova Agrobanka Beograd“ u stečaju i to preko Agencije za osiguranje depozita zbog duga od oko 10 miliona evra.Kako niko nije podneo plan reorganizacije u nekada uspešnoj fabrici proglašen je bankrot. „Prima produkt“ u stečaju ima dugovanja od oko dve milijarde dinara.