Nepovoljni bankarski krediti čekaju svoj epilog

Predstavnici Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva” u prepunoj sali Kulturnog centra sa sugrađanima su razgovarali o mogućnosti da raskinu nepovoljne bankarske ugovore vezane za kredite podignutim u švajcarskim francima. Velike oscilacije kursa dove su do toga da su korisnici ovih kredita u nepovoljnom položaju.

efektiva-kck

U Višem sudu u Novom Sadu, nakon bezmalo dve godine suđenja, doneta je prva presuda za raskid ugovora sa bankom u korist klijenta, a ugovor je raskinut zbog promenjenih okolnosti – rekao je Dejan Gavrilović, predsednik Udruženja bankarskih klijenata “Efektiva” i dodao da očekuje da  se i ostali štetni ugovori  raskinu.