Neograničene mogućnosti IT sektora kada je posao na daljinu u pitanju

Perspektive mladih kada je posao na daljinu u IT sektoru u pitanju su neograničene.

 

Prema rečima vanrednog profesora Fakulteta  tehničkih  nauka,  iz Novog Sada Ervina Varge, firme sa svih krajeva meridijana nude mogućnosti zaposlenja, a kolika će zarada biti zavisi od individualnih sposobnosti:

-Možete naći kompanije koje nude poslove iz čitavog sveta. Veća je frekventnost od strane zapadnih kompanija, ali nije ograničeno samo na to. Kada je u pitanju zarada, važan je marketinški aspekt i ko zna sebe da vrednuje na tržištu i kakve su mu reference. Nezahvalno je davati bilo kakve cifre, jer pravilo ne postoji.

Izbor poslova je neograničen, a da bi se do njih došlo, potrebno je pre svega dobro poznavanje programskih jezika:

-Kada je softversko inženjerstvo u pitanju, popularni su poslovi u programskim jezicima: Java, Pyton, C Sharp i ostalih. Mnogo je mogućnosti i svako može da nađe svoju tehnologiju, odnosno tehničke aspekte za koje je stručan.

Ovi poslovi ne razlikuju se mnogo od uobičajenih, jer u svakom od njih postoje zadaci i rokovi koje treba ispuniti:

-Na primer: postoji program koji treba napisati. Sa klijentom se dogovaramo koji su zahtevi, šta treba uraditi, koji su rokovi, koju tehnologiju koristiti i slično. Posao se uradi i onda se to registruje u klijentov sistem za kontrolu verzija. Rad se dokumentuje, instalira kod klijenta, prati se šta se s njim dešava, ispravljaju se greške. Kao što u firmi dobijete da uradite određeni zadatak, tako se radi i udaljeno.

Budući da je kao profesor u stalnom kontaktu sa mladim ljudima, njegov glavni savet je da se prilikom pisane komunikacije sa klijentima posebno obrati pažnja na sam kontekst poruke, kao i da što više koriste video konferencije u profesionalnoj komunikaciji. Važno je i poznavanje pravila poslovnog bon-tona i poštovanje kulturoloških razlika. Pored toga, svako treba da se usmeri na ono polje rada koje mu najviše leži:

-Treba da radi tamo gde može da pruži maksimum. U ove tokove nikad nije kasno da se čovek uključi. Čak i kad startuju sa nule treba da se uključe, jer je se udaljeni rad gleda kroz aspekte učenja, usavršavanja i poslovnog aranžmana. Sa učenjem može bilo ko da krene, u bilo koje doba. Za to ne postoje prepreke.

Rad na daljinu podrazumeva konstantnu dinamiku. Svako ko želi da se bavi ovim poslom mora da ima odličnu mogućnost adaptacije, jer se napredak ogleda u broju novih klijenata. Formalno obrazovanje je važno, jer određeni poslovi zahtevaju i specifične obrazovne profile, ali se mnogi poslovi mogu raditi i bez diploma. Uz to, za IT sektor bitno je odlično poznavanje engleskog jezika.