Negujmo srpski jezik

Kako govoriti na dinamičan način, pričati zanimljivo i slikovito, eliminisati loše govorne navike i kako unapređivanje kulture govora neguje srpski jezik – teme su radionica namenjenih srednjoškolcima, koje u kikindskom Kulturnom centru vode Slobodan Roksandić, komunikolog i glumac Marko Milovanović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-U sklopu radionica mladi imaju priliku da uvežbavaju kulturu govora. Usmeno izražavanje je poprilično zapostavljeno, a tokom obrazovnog procesa nema puno prilika da se razvija način izražavanja – istakao je Roksandić.

Karavan kulture govora se sprovodi u okviru nacionalne akcije “Negujmo srpski jezik” posetio je Kikindu. Usled društvenih okolnosti govor se menja, kruni, lomi i svedoci smo činjenice da se ljudi izražavaju sve jednostavnije, uz sve češću upotrebu poštapalica što je najviše izraženo u komunikaciji mladih.

-Pod naletom digitalizacije deca govore sve lošije. To je sve jedna velika opomena da svi mi zajedno deci i mladima ukažemo na mogućnosti razvoja usmenog izražavanja – dodao je Slobodan Roksandić.

Velika je uloga učitelja i nastavnika koji su govorni vaspitači. Potrebno je da svi oni govore bolje i da rade na svom usavršavanju tako će svojim učenicima preneti dobre govorne navike.