Nastavljena akcija uređenja grada

Akcija uređenja grada nastavljena je čišćenjem obodnih delova Kikinde. Ekipe su svakodnevno na terenu, a Sekretarijat za zaštitu životne sredine zadužen je za koordinaciju i nadzor nad izvođenjem radova.
-Želimo da Kikinda bude što cvetnija, uređenija i zelenija i s tim ciljem smo početkom godine i vegetacije započeli najpre redovno uređenje grada, a zatim i najkritičnijih lokacija, kaže sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine Miroslava Krnić.
uredjenje
Javno preduzeće “Kikinda” preko podizvođača, firme “Belavila”, bavi se košenjem zelenih površina, firma “Žaki” je zadužena za košenje trstika, žbunastih formi i nepristupačnih lokacija, dok rasadnik “Vikumak” održava zasade. Neretko se građani obraćaju Sekretarijatu sa predlozima koje lokacije bi trebalo urediti. Od prolećnog do jesenjeg uređenja grada, radovima je obuhvaćeno preko 900.000 kvadratnih metara gradskih površina. Za ovu namenu iz budžeta je izdvojeno 12 miliona dinara. Uređenje površina ne obuhvata samo košenje, tarupiranje i zalivanje već i cvetno i parterno uređenje. Ove godine je preko 12.000 cvetnica posađeno na gradskom trgu.