Nastavlja se popis bespravno izgrađenih objekata

Komisija za popis bespravno izgrađenih objekata grada Kikinde je u prvoj polovini 2017. godine obišla sve lokacije na teritoriji grada Kikinde gde su evidentirani bespravno izgrađeni objekti, popunjeni su Zakonom predviđene obrasce, premereni i fotografisani objekte nakon čega je predata prikupljene podatke nadlenim službama.


Prilikom terenskog rada Komisija je nailazila na objekte koje iz objektivnih razloga nije mogla da popiše i u svakom od njih je ostavljeno obaveštenje da je vlasnik objekta potrebno da se obrati radi obavljanja popisa.I pored toga deo objekata je ostao nepopisan, tako da će Komisija ponovo početi sa njihovim popisom od ponedeljka, 21.maja .
Iz gradske uprave još jednom apeluju na građane čiji objekti nisu popisani da popune obaveštenje za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta koje mogu preuzeti u prostorijama svoje Mesne zajednice ili u Uslužnom centru Gradske uprave, Grada Kikinde, sto br. 7.
Za sva evetualna pitanja i sugestije građani se mogu obratiti na sledeće brojeve telefone:
0230/410-154 i 0230/410-226