Nastavlja se ozakonjenje ilegalnih objekata

Rešenjem komisije pri Vladi Republike Srbije lokalnoj samoupravi odobreno je angažovanje još tri osobe koje će raditi na poslovima ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata. Novi ljudi angažovani su na period od 1. januara do kraja aprila.

-Od ponedeljka će se intenzivnije nastaviti popis ilegalno izgrađenih objekata u gradu i svim selima. Do sada je popisano više od 11.000, od ukupno dvadesetak hiljada objekata koji nisu legalizovani – istakla je Biljana Felbab, sekretarka Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove.

Rok za popis nezakonito izgrađenih objekata je kraj marta. Stoga je u Komisiji za popis bespravno sagrađenih objekata angažovano 42 ljudi koji će obilaziti domaćinstva u gradu i selima.Prema proceni Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove za ozakonjenje ima oko 11.000 predmeta zajedno sa zahtevima koji su podneti u ranijem periodu.